Ngày 30/11/2018, trường Mầm non Thiên Nga tổ chức thành công hội thi "Hội khỏe măng non" cấp trường - Năm học 2018-2019.

Các cháu thi nhảy bao bố
Các cháu thi đá bóng
Các cô giáo cũng tham gia thi "Kéo co"
Các cháu nhận giải thưởng từ Ban tổ chức