Được sự cho phép của Đảng ủy xã Cam An Bắc, sáng nay, ngày 21 tháng 1 năm 2020 chi bộ trường MN Thiên Nga tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã bầu Bí thư và P. Bí thư Chi bộ khóa II nhiệm kỳ 2020-2022, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, để lãnh đạo Chi bộ và nhà trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đề ra.

Với những kết quả nói trên, Đại hội Chi bộ Mầm non THIÊN NGA lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI