Chiều ngày 1/6/2020 trường Mầm non Thiên Nga tổ chức hoạt động ngoại khóa "Ngày hôi quốc tế thiếu nhi 1/6/2020" cho các cháu

    Thông qua ngày hội hình thành cho trẻ những ấn tượng khó quên trong những tháng ngày ở trường mầm non, tạo tâm thế hào hứng, sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp cho trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6. Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các bé nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6, qua đó góp phần bồi dưỡng, giáo dục các đức tính tốt đẹp cho các bé trường mầm non.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGÀY HỘI