Căn cứ kế hoạch số 560/PGDĐT-GDMN ngày 17/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019;

       Hôm nay, ngày 30/11/2018, tại điểm trường Mầm non Thỏ Ngọc diễn ra hoạt động giao lưu giữa 2 trường Mầm non Thiên Nga và Mầm non Thỏ ngọc và đã mang lại thành công tốt đẹp.

       Thông qua hoạt động này đã thể hiện ở trẻ sự năng động, tự tin, mạnh dạn, giao tiếp tốt với các bạn và cô giáo giữa hai trường.

       Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu được tổ chức với nhiều trò chơi vận động đã góp phần rèn luyện các tố chất vận động cho trẻ, giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thoải mái để tham gia tốt vào các hoạt động ở trường mầm non.

Các hình ảnh giao lưu giữa 2 trường

Tiết mục đồng diễn của trẻ 5-6 tuổi trường MN Thiên Nga

 

Tiết mục đồng diễn của trẻ 5-6 tuổi trường MN Thỏ Ngọc

 

Trẻ tham gia các trò chơi