Nhằm thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa nhà trường và cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường Mầm non Thiên Nga năm học 2020-2021.

          Đồng thời để thực hiện tốt và đạt hiệu quả các tiêu chí của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Ban giám hiệu trường đã tổ chức cho các nhóm/lớp tiến hành họp Phụ huynh học sinh tại nhóm/lớp vào 26/9/2020 với sự tham gia của hơn 100 phụ huynh học sinh đang có trẻ học tại trường.

         Chủ tịch và phó chủ tịch hội cha mẹ học sinh và ban dại diện cha mẹ các lớp phối hợp với GV, nhà trường làm tốt công tác năm học 2020-2021 với những nội dung sau: 

- Phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ (thông báo qui định ở trường để PH phối hợp giáo viên thực hiện, chương trình dạy và các hoạt động ngoại khóa…)

- Phối hợp trong phòng, chóng dịch Covid-19, bạch hầu, tay chân miệng...

- Phối hợp trong việc giảm tỷ lệ SDD.

- Phối hợp trong việc thực hiện các nguồn thu.

- Phối hợp trong các hội thi của trẻ, các phong trào thi đua của nhà trường.

- Tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm…

- Tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, tham gia chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy.

- Phối hợp tạo môi trường cho trẻ hoạt động ( Xin mỗi PH 1 buổi công, để cùng với nhà trường tạo sân chơi cho trẻ chơi, học)

- Phối hợp trong các công tác của lớp, công tác chung của nhà trường.

- Phối hợp với nhà trường trong công tác Kiểm định chất lượng và trường Chuẩn quốc gia.