Thực hiện công văn số 12/HD-LĐ ngày 16/9/2019 của Liên đoàn lao động huyện Cam Lâm về việc Hướng dẫn Hội nghị CBCCVC năm học 2019 -2020. Sáng ngày 4/10, trường Mầm non Thiên Nga tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

      Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các giáo viên, nhân viên trong trường thể hiện đã mang lại cho hội nghị một tinh thần phấn khởi bước vào làm việc.

      Hội nghị diễn ra hết sức nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, xây dựng và thân thiện. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, viên chức của trường đã tích cực sôi nổi đóng góp ý kiến nhằm phát huy các mặt ưu điểm, đồng thời cùng tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm học cũ và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới về chỉ tiêu thi đua của năm học cho sát thực tiễn, mang tính khả thi cao.

     Hội nghị CBCCVC trường mầm non Thiên Nga đã thành công rực rỡ với 100% cán bộ viên chức nhà trường tham gia nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Năm học 2019-2020 nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả của năm học cũ, quyết tâm phấn đấu thực hiện thăng lợi nghị quyết hội nghị CBCCVC đã đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ