Thực hiện Công văn số 560/PGDĐT-GDMN ngày 17/9/2018 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018-2019; trường Mầm Non Thiên Nga đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi” cấp trường năm học 2018-2019, diễn ra từ ngày 24/10 đến 26/10/2018

     Thông qua Hội thi đã đánh giá được chất lượng thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, tạo chuyển biến mạnh mẽ về việc thực hiện phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non

     Nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp; ý thức tự học, tự nghiên cứu; chia sẻ kinh nghiệm; nghiên cứu giáo dục góp phần rèn luyện kỹ năng sư phạm; kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng - giáo dục trẻ của Giáo viên. Qua đó, Giáo viên có kế hoạch học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

     Tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Nâng cao năng lực và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non;

     Nhằm khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non.

- Mở đầu là phần thi kiểm tra thực hành của các Giáo viên tham gia hội thi. Gồm có 9 giáo viên tham gia

Mở đầu hội thi là cô Thu Thủy với HĐÂN "Múa cho mẹ xem" lớp 4-5tuổi B

Với trò chơi ÂN "Nghe hát nhảy vào vòng

Cô Kim Thủy với HĐKPKH "Sự kỳ diệu của bột mì"(lớp 4-5tuổi A)

Cô Nhi với HĐLQTPVH: Nghe kể chuyện "Thỏ con biết vâng lời" (lớp 24-36 tháng)

Cô Thảo với HĐVĐT "Bông hoa của bé" (lớp 3-4 tuổi)

Các cháu lớp 3-4 tuổi làm bông hoa

Cô Hương với HĐTH "Di màu bong bóng" (lớp 24-36 tháng)

Cô Diệp với HĐLQCC "Làm quen chữ cái u, ư" (lớp 5-6 tuổi A)

Cô Linh với HĐKNXH "Bé tập chào hỏi" (lớp 3-4 tuổi)

Cô Nhàn với HDDDSK "An toàn cho bé" 

(lớp 5-6 tuổi B)

Cô Hà với HĐVĐT "Bé gói bánh" (lớp 5-6 tuổi A)

Các cháu lớp 5-6 tuổi A đang thực hiện vận động 

gói bánh bột lọc

- Và kết thúc hội thi là phần thi kiểm tra lý thuyết dành cho các giáo viên vào sáng ngày 03/11/2018

Các Giáo viên làm bài phần thi lý thuyết của mình

Các Giáo viên làm bài phần thi lý thuyết của mình