Thực hiện Công văn số 591/PGDĐT-GDMN ngày 15/9/2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017-2018; trường Mầm Non Thiên Nga đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi” cấp trường năm học 2017-2018, diễn ra từ ngày 17/10 đến 27/10/2017.

     Thông qua Hội thi đã đánh giá được chất lượng thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, tạo chuyển biến mạnh mẽ về việc thực hiện phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non;

     Nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp; ý thức tự học, tự nghiên cứu; chia sẻ kinh nghiệm; nghiên cứu giáo dục góp phần rèn luyện kỹ năng sư phạm; kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng - giáo dục trẻ của Giáo viên, Nhân viên. Qua đó, Giáo viên, Nhân viên có kế hoạch học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

     Tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Nâng cao năng lực và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non;

     Nhằm khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non.

Các bé 3-4 tuổi tự tay làm chiếc vòng xinh xắn

Các bé 24-36 tháng được thao tác với đồ vật để nhận biết to - nhỏ

Các bé 5-6 tuổi khám phá sử dụng đồ dùng sử dụng điện trong gia đình

Các bé 4-5 tuổi xem cô giáo diễn rối truyện "Tích Chu"

Các bé 4-5 tuổi được vui - học âm nhạc ở phòng chức năng

Các bé 24-36 tháng thật dễ thương qua vận động minh họa theo bài hát "Cả nhà thương nhau"

Các bé 4-5 tuổi thảo luận tìm hiểu "Bé lễ phép khi ở nhà"

Các cô Cấp dưỡng tự tin, tích cực tham gia Hội thi

Các Cô giáo và Cấp dưỡng nghiêm túc trong phần thi lý thuyết.