HƯỚNG DẪN TRẺ HỌC TẠI NHÀ

Vận động tinh: Làm chong chóng bằng lá dừa

độ tuổi: Mẫu giáo 5-6 tuổi

Giáo viên hướng dẫn: Hồ Thị Thái Diệp