Thực hiện công văn số 122/PGDĐT ngày 7/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc hưởng ứng ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018, sáng ngày 25/3/2018 tập thể CBGVNV trường MN Thiên Nga cùng tham gia hưởng ứng ngày chạy olympic- Vì sức khỏe toàn dân năm 2018 do UBND xã CAm An Bắc tổ chức
   Sự kiện này  nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện TDTT hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày chạy Olympic là một hoạt động rất thiết thực. Không chỉ dừng lại ở phong trào, cuộc vận động hay thành tích mà Ngày chạy Olympic như một cao trào của hoạt động thể dục, thể thao đã và đang trở thành một nhu cầu tự thân hằng ngày của đông đảo nhân dân nói chung và tập thể CBGVNV trường Mầm non Thiên Nga nói riêng./.