Sáng ngày 3/2/2020 chi đoàn trường MN Thiên Nga phối hợp với xã đoàn Cam An Bắc tham gia lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ PHÁT ĐỘNG