Thực hiện công văn số 521/PGDĐT ngày 28 tháng 09 năm 2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo Cam Lâm về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Trường Mầm non Thiên Nga đã tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Đọc và học suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

        Kết quả

       Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020” trước cổng trường từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020

        100% CB-GV-NV nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

        Đã phát động phong trào thi đua trong nhà trường và tiếp tục duy trì phong trào với các nội dung học tập phong phú. Tiếp tục tuyên truyền giúp phụ huynh cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống.

       Trường đã phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học" trong toàn trường. Trẻ thích thú với tủ sách của lớp và tham gia đọc sách mê say. Qua đó, nhằm giáo dục trẻ yêu thích đọc sách, có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc.