Thực hiện công văn số 572/PGDĐT ngày 25 tháng 09 năm 2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo Cam Lâm về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019. Trường Mầm non Thiên Nga đã tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “ Đọc và học suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Kết quả

Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019” trước cổng trường từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 07/10/2019

100% CB-GV-NV nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Đã phát động phong trào thi đua trong nhà trường và tiếp tục duy trì phong trào với các nội dung học tập phong phú. Tiếp tục tuyên truyền giúp phụ huynh cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống.

Xây dựng được góc thư viện cho trẻ và tủ sách cho CBGVNV trong toàn trường

Trẻ tham gia đọc sách hăng hái, trẻ có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.