Lĩnh vực: Phát triển thể chất

Đề tài: Bò theo đường dích dắt qua 5 điểm

Độ tuổi: Mẫu giáo 5-6 tuổi

Giáo viên hướng dẫn: Hồ Thị Thái Diệp