PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNGMNTHIÊN NGA                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố :     / KH-MN.TN                           ...